Psycholoog Wageningen

Praktijk van Leonieke Pool
bg

Beroepscode, Voorwaarden en Klachtenregeling

Ik ben als therapeut aangesloten bij het CAT. Deze organisatie stelt kwaliteitscriteria en heeft ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

Privacy en geheimhoudingsplicht:

Alles wat wordt besproken tussen jou en je hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder jouw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Samenwerking met huisartsen kan zorg verbeteren. Echter alleen met jouw toestemming zullen we de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over jou willen opvragen bij anderen dan jouw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst toestemming hiervoor.

Bekijk mijn volledige privacyregelement

Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over de behandeling of over mij als behandelaar? Schroom dan niet om het mij te vertellen. Ik bied je graag een luisterend oor aan en zal mij inzetten om samen alsnog tot een bevredigend resultaat te komen.

Mocht je desondanks nog niet tevreden zijn of vind je het vervelend om met mij over je klacht in gesprek te gaan? In dat geval kun je er ook voor kiezen je klacht neer te leggen bij de geschillencommissie GAT. Meer informatie hierover vind je op gatgeschillen.nl.

Algemene voorwaarden

Om de algemene voorwaarden te bekijken, klik hier (PDF-bestand, opent in nieuw venster)

Psycholoog Pool in Wageningen

Leonieke Pool

  • Geregistreerd psycholoog
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen