Psycholoog Wageningen

Praktijk van Leonieke Pool
bg

Therapievormen bij Psycholoog Wageningen

De behandelmethodes richten zich op de volgende niveau’s (sommigen werken op meerdere niveau’s):

Geest (emotioneel en mentaal)

Ik gebruik verschillende cognitieve methodes om jou inzicht te geven op psychisch niveau. Je leert hoe jou denken (wat vaak grotendeels voortkomt uit het verleden) invloed heeft op hoe je je voelt en hoe je handelt. Hieronder bespreek ik er een aantal.

EMDR: Dit is een intensieve vorm van psychotherapie die wordt toegepast om traumatische ervaringen te verwerken. Door EMDR wordt de communicatie tussen ons emotionele brein en ons cognitieve brein geoptimaliseerd en de integratie tussen deze beide breinen wordt verbeterd. EMDR heeft als voordeel dat je niet jarenlang over je ervaringen hoeft te vertellen. De behandeling bestaat uit het 1 keer vertellen van je ervaring in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van mijn bewegende hand) waardoor jouw informatieverwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd.

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren is gebaseerd op het holistische principe dat lichaam en geest in wezen 1 zijn. De term staat voor de manier waarop jij de wereld om je heen waarneemt en hoe je daarop reageert. Dat is voor iedereen anders omdat dat wat bij jou binnenkomt door jouw persoonlijke filter gaat. Vaak is deze filter onbewust maar deze kun je bewust maken en je kunt er veranderingen in aanbrengen waardoor jouw reactie op de buitenwereld ook anders zal zijn.

Innerlijk Kindwerk: Met de term Innerlijk Kind bedoel ik een deel van jezelf. Dit kinddeel van jou is gevormd in de kindertijd en wanneer dit deel is ‘beschadigd’ door bepaalde ervaringen in je jeugd kan dit doorwerken in je huidige volwassen leven. Het helen van het gewonde kinddeel is essentieel voor het beleven van jouw spontaniteit, creativiteit, humor en voor een gelukkig en zinvol leven.

RET: RET staat voor rationeel emotieve therapie en houdt zich bezig met onze gedachten. Het uitgangspunt is de aanname dat niet de gebeurtenis onze psychische en emotionele toestand bepalen maar onze gedachten over die gebeurtenis. Deze gedachten zijn gebaseerd op irrationele overtuigingen die hun oorsprong hebben in het (verre) verleden. Door je bewust te worden van deze foutieve denkpatronen en ze te transformeren ga je je externe wereld heel anders ervaren en voel jij je minder snel emotioneel uit balans.

Hypno- en regressietherapie: Regressie therapie is zinvol omdat het het onbewuste bewust maakt. Je gaat terug in de tijd tijdens een regressiebehandeling en zo kun je aan het licht brengen wanneer je bijvoorbeeld belangrijke keuzes hebt gemaakt omdat die omdat die momenten vaak sterk doorwerken in ons dagelijks leven en de huidige keuzes die we maken. Ook gebruik ik regressie therapie om innerlijke kracht los te maken. Tijdens hypnotherapie wordt je in een lichte hypnose gebracht wat meer lijkt op een diepe ontspanning waarbij je je nog wel bewust bent van je omgeving en van wat er met je gebeurd.

Uit ons onderbewuste wordt een signaal afgegeven bij een bepaalde ervaring of behoefte (doodsbang worden bij het zien van een spin, of enorme trek krijgen in een sigaret terwijl je bent gestopt). Dit onderbewuste bepaald dan vaak ons gedrag (we rennen gillend weg, we steken een sigaret op). Middels hypnotherapie kun je dit veranderen doordat we op het niveau van je onderbewuste veranderingen teweegbrengen zodat jij (en dan vooral je lichaam) anders reageert op prikkels van buiten af. Hypnotherapie is ook een fantastische vorm om vele milde psychische en psychosomatische klachten te behandelen.

Familieopstellingen: Tijdens een familieopstelling worden relaties en verhoudingen zichtbaar gemaakt tussen de familieleden onderling zonder dat zij daar bij aanwezig hoeven te zijn. De inzichten die je krijgt kunnen je verder helpen in je ontwikkeling omdat ze blootleggen waar jij handelt op basis van oude patronen uit jouw familiesysteem. Je geeft terug wat je misschien hebt overgenomen van je ouders omdat je dacht dat ze dat niet konden dragen. Hierdoor ontstaat bij jou weer ruimte voor jezelf. Je vindt weer je eigen plek binnen je familie waardoor je weer meer innerlijke kracht krijgt.

Lichaam

Ik gebruik de volgende ingangen om het lichaam bij de therapie te betrekken:

Bio-energetica: lichaamsoefeningen en lichaamsbewustzijn vergroten. Je krijgt inzicht in waar het verkrampt zit in jouw lichaam. Waar blokkeer jij de energiestroom. Om goed te kunnen aarden en zelfverzekerd te zijn is een goed lichaamscontact noodzakelijk, anders worden we een wandelend hoofd. En dat is jammer want ons lichaam heeft ons veel te vertellen. We gaan leren luisteren naar deze signalen en leren om gevoelens, ook vervelende, toe te laten.

Voeding: wat je eet ben jezelf. Er bestaat een duidelijk verband tussen wat we tot ons nemen (hieronder valt niet alleen eten maar ook bijvoobeeld schermtijd, zonne-uren en zielevoeding) en onze psychische gezondheid. Gezonde voeding zijn erg persoonlijk, wat gezond is voor de een hoeft dat voor de ander helemaal niet te zijn. De voedingsadviezen zijn gebaseerd op de ayurveda, orthomoleculaire geneeskunde, en de yinyang filosofie.

Somatic Experiencing: Een vrije geest in een vrij lichaam. Wanneer ons lichaam ontspannen is dan zijn je gedachten dat ook. Wanneer delen van je lichaam ‘bevroren’ zijn dan zijn jouw gedachten dat vaak ook wat zich uit in piekeren en malen.

Wanneer we in een (ogenschijnlijk) dreigende situatie terecht komen spant ons lichaam zich aan en komen we in de vecht en vlucht modus. Dit is een mooie techniek van ons lichaam die ons in staat stelt om te gaan met die bedreiging: je gedachten worden heel helder en je lichaam spant zich aan om snel te kunnen handelen of zelfs te vluchten. Wanneer de bedreiging over is dan is het echter de bedoeling dat we deze aangemaakte spanning weer ontladen in de vorm van trillen, beven, schokken, koude of juist warmte. Dit gebeurd helaas zelden. Dieren doen dit nog wel automatisch omdat zij er niet bij na denken. Maar wij mensen slaan deze spanning vaak op in ons lichaam wat kan zorgen voor post traumatische stress en psychosomatische klachten. Met behulp van somatic experiencing, een techniek die is ontwikkelt door Peter Levine, kunnen we deze spanning op gecontroleerde basis ontladen.

Omdat ons lichaam direct signalen geeft aan onze hersenen (vooral het oerbrein) zul je merken dat je anders tegen de dingen aankijkt en je veerkracht weer terug is. Psychologische hulp zonder het gebruik maken van deze wetenschap kan funest zijn omdat wanneer er heel veel spanning of emoties in een keer loskomen dit voor het lichaam een herhaling is van het aanvankelijke trauma en zal zich juist nog meer vast gaan zetten.

Zielsniveau

Body mind soul: het is allemaal met elkaar verbonden. Wanneer we geen goed contact hebben met onze ziel dan kun je daar letterlijk ziek van worden. Als je het gevoel hebt dat je alles op eigen kracht moet doen en je vaak moe en uitgeput bent sta je wellicht niet goed in verbinding met jou ziel en jouw zielspad.

Ook kan het zijn dat je al lang in therapie bent en misschien wel veel verschillende therapieën hebt geprobeerd zonder dat je je nou daadwerkelijk beter voelt. Dan kan het zijn dat je op zielsniveau iets te repareren hebt. Ik gebruik hiervoor de volgende methoden:

Energetische therapie: Een energetische behandeling vindt in stilte plaats op de behandeltafel. Ik stem me af op jou energie veld en kan voelen en waarnemen waar de blokkades zitten. Vaak zijn ook fysieke klachten voelbaar in het veld van iemand. Maar ook psychische klachten zoals een druk hoofd, onzekerheid, schaamte of niet kunnen aarden zijn waar te nemen in je auraveld. Deze blokkades maak ik los zodat jij ze zelf makkelijk kunt transformeren.

Iemands energieveld draagt informatie uit het verleden waardoor ook oude gebeurtenissen die nog niet verwerkt zijn losgemaakt kunnen worden en jij ze nu wel kunt gaan helen. De behandeling wordt vaak als diep ontspannend ervaren alhoewel er ook lichte, onschuldige bijverschijnselen kunnen optreden zoals duizeligheid en misselijkheid. In feite zijn dit bijwerkingen van een systeem in beweging, van oud naar nieuw (oorspronkelijk). Een healing helpt je om los te komen van je ego denk patronen, van je identificatie met de persoon van wie jij denkt dat jij bent en brengt je weer in contact met je oorspronkelijke zelf en de liefde.

Sjamanisme: Een sjamanistische behandeling vind plaats in stilte op de behandeltafel. Ik ga in een trance waardoor ik met jou op zielsniveau contact kan maken en kan zien wat er aan scheelt. Ik heel dit en jij hoeft verder niets te doen. Het fijne hiervan is dat jij zelf niet traumatische ervaringen hoeft te vertellen waardoor ook die nare gevoelens niet steeds op geroepen hoeven te worden. En ik zie dingen die jij misschien al lang vergeten was of waarvan je niet wist dat ze zo’n indruk op jou hadden achtergelaten. Na de sessie vertel ik jou wat ik heb waargenomen. Je zult niet direct (soms wel) resultaat merken; dit werkt op een heel diep niveau en toont zich pas vaak op de langere termijn. Het heeft tijd nodig om door te werken in je dagelijkse waarnemen en leven.

Psycholoog Pool in Wageningen

Leonieke Pool

  • Geregistreerd psycholoog
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen